29 lipiec 2019

Wydzielone strefy rozmów telefonicznyc h (budki telefoniczne)

W części biurowej obiektu
wydzielona jest strefa rozmów
telefonicznych.