29 lipiec 2019

Wydzielone miejsce dla palących na zewnątrz

Na zewnątrz obiektu
wydzielone jest miejsce dla
palących