29 lipiec 2019

Strefa gier

W części biurowej obiektu
znajduje się strefa gier.