29 lipiec 2019

Strefa ciszy

W części biurowej obiektu
znajduje się strefa ciszy.